Doel

De opvang van cliĆ«nten op de zorgboerderij (een of meer dagen per week) is bedoeld om hun eigenĀ welbevinden en mogelijkheid tot sociale contacten te vergroten en de mantelzorgers te ontlasten.

Hierdoor kan een definitieve opname in een instelling voorkomen dan wel uitgesteld worden.